INSCRIPCIÓ

NORMATIVA INSCRIPCIÓ CURS 2023-24

Normativa 2023-24 .pdf

Versió en català 

La sol·licitud s'ha d'enviar entre les 8 h del 18 de setembre i les 23:59 h del 24 de setembre.

Uns dies abans de l'inici de les activitats, la famíia rebrà la confirmació de l'adjudicació de la plaça i l'horari inicial de les activitats. Aquesta informació es remitirà a través de la direcció de correu electrònic que s'hagi indicat a la sol·licitud de la inscripció, o a través de l'app Remind.

Normativa 2023-24.pdf

Versión en castellano

La solicitud se debe enviar entre las 8 h del 18 de septiembre y las 23:59 h del 24 de septiembre.

Unos días antes del inicio de las actividades la familia recibirá la confirmación de la adjudicación de la plaza y el horario inicial de actividades. Esta información se remitirá a través de la dirección de correo electrónico que se haya indicado en la solicitud de inscripción, o a través de la app Remind.

NORMATIVA CREC ESTIU 2023

Inscrip. estiu 23 català.pdf

Versió en català  

El tràmit d'inscripció s'ha de fer enviant de forma telemàtica la sol·licitud, entre les 08 h. de dia 14 i les 23:59 h. de dia 25 de juny. Més informació i enllaç al tràmit en la secció CREC Estiu 2023. 

Inscrip. verano 23 castellano.pdf

Versión en castellano

El trámite de inscripción debe hacerse enviando de forma telemática la solicitud, entre las 08 h. de día 14 y las 23:59 h. de día 25 de junio. Más información y enlace al trámite en la sección CREC Estiu 2023.

INSCRIPCIÓ ALUMNAT 6è (juliol 2022)

SERVEI ESTIU 2022

WEB CREC sisè.pdf
SERVEI ESTIU 2022.pdf

Els CREC han programat activitats específiques per a l'alumnat que ha finalitzat 6è curs d'educació primària i el curs que ve ha de començar l'ESO. 

Es faran del 4 al 29 de juliol i es desenvoluparan amb metodologies lúdiques i participatives amb l'objectiu de preparar el canvi d'etapa educativa.