CREC Calvià

DESCRIPCIÓ SERVEI

La xarxa de centres de reforç educatiu de Calvià és un servei que s'estructura com un recurs de suport acadèmic i educatiu dirigit als estudiants de secundària, principalment obligatòria, residents a Calvià.

DESTINATARIS

  • Els estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) residents a Calvià.

  • Els estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius, residents a Calvià, poden utilitzar les instal·lacions, d'acord amb la disponibilitat de cada centre, com a espais d'estudi i treball acadèmic.

QUÈ OFERIM?

  • Suport en l'organització i planificació de les tasques escolars.

  • Resolució dels dubtes que puguin tenir en les diferents assignatures.

  • Orientació acadèmica i psicopedagògica que els ajudi en el procés de decidir sobre el seu futur acadèmic.

  • Suport educatiu i atenció específica als alumnes amb dificultats d'aprenentatge.

  • Propiciar el desenvolupament de les seves capacitats personals, entre d'altres, la constància i la responsabilitat en el treball.

15 ANIVERSARI DELS CREC